Methodisch

Tijdens de groftaak of live performance werk ik altijd volgens een standaard patroon. Deze volgorde van werken is zo ook naar voren gekomen tijdens Brand a Band. Als ik voor mezelf werk heb ik meestal ook dezelfde workflow.

1. Globaal onderzoek, bekijken wat de opdracht percies inhoudt, wat zijn de wensen van de klant en hoe ziet de huidige situatie eruit?
2. Naar de presentatie/vergadering van de klant/opdrachgever. (hierin komen de specifieke wensen van de klant naar voren)
3. Samen als groep alles noteren en doornemen.
4. Plan maken wat er moet gebeuren en natuurlijk een planning.
5. Beginnen ontwerpen schetsen
6. Schetsen met de groep/leraar bespreken en vervolgens omzetten in verschillende photoshop designs
7. De photoshop designs presenteren aan de klant.
8. Feedback van de klant bespreken en evalueren.
9. Het photoshop ontwerp aanpassen naar wens van de opdrachtgever
10. Na akkoord van de klant beginnen met het bouwen van de website op basis van het goed gekeurde ontwerp.
11. Eventuele fotografie van het bedrijf of product van de opdrachtgever maken.
12. Teksten verwerven bij de klant of zelf schrijven voor de website.
13. Paginas opmaken en vullen.
14. Website grondig testen en fouten die zich voordoen verbeteren.
15. Eind product presenteren aan de klant.
16. Website klaar maken voor publiceren op het internet.
17. Eventuele nazorg zoals uitleg leveren aan de opdrachtgever.
Dit is een voorbeeld van de workflow die ik volg als ik een website ontwikkel voor een specifieke opdrachtgever. Zo heb ik bijvoorbeeld gewerkt voor Brand a Band voor Joe Buck.

Andere Rubrics