Onderbouwing & verantwoording

Als we samenwerken voor de groftaak is vergaderen daar een belangrijk onderdeel van. Tijdens de vergadering worden er samen belangrijke beslissingen genomen in groepsverband. We bespreken problemen en kijken hoever iedereen is met zijn voortgang. Alle beslissingen en belangrijke punten worden genotuleerd en goed bewaard om misverstanden te voorkomen.

Wanneer er grote beslissingen genomen moeten worden moeten deze besproken worden. Groepsleden kunnen dit melden en dan kan er een vergadering worden gepland. Van tevoren kunnen de groepsleden al nadenken over de beslissingen en zo kunnen we het makkelijker bespreken tijdens de vergadering. Beslissingen worden unaniem besloten dat wilt zeggen dat iedereen achter het idee moet staan.

Andere Rubrics